Laisvos darbo vietos
Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.
 
Pareigos: matematikos mokytojas.
 
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei. 
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
 
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
 
Darbo vieta: Energetikų g. 56, LT-31227, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
 
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Matematikos mokytojo kvalifikacija, neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas. Darbo patirtis būtų privalumas. 
3. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.
4. Gebėjimas taikyti aktyvius mokymo(si) metodus pamokose.
5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvai ir mokytojais.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.
 
Dokumentai priimami adresu: Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla, raštinė, Energetikų g. 56, LT-31227, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70201, ziburys@visaginoziburys.lt
 
Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Informacija atnaujinta: 2018-07-02Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla