Logopedas

Logopedo veiklos kryptys:

  • Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

  • Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.

  • Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su kitais švietimo pagalbos specialistais.


Informacija atnaujinta: 2015-01-21Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla