Biblioteka

 

MOBIS

Mokyklos informacijos centras - biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Mokyklos bibliotekoje: komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. Mokyklos bendruomenės nariams teikiamos informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu. Ugdomi mokinių informaciniai gebėjimai – ieškoti, kaupti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją, jos šaltinius bei prasmingai naudotis informacinėmis technologijomis.

 

 

Informacijos centrą-biblioteką sudaro

abonementas, skaitykla ir vadovėlių saugykla
 

 

Skaitytojai aptarnaujami:

Pirmadienis - ketvirtadienis         800- 1700 val.

Penktadienis                                  800- 1600 val.

Pietų pertrauka                            1200- 1300 val.


Paskutinis mėnesio penktadienis – sanitarinė diena.
 

 

Bibliotekos vedėja Asta Mačėnienė

 

 

Maloniai kviečiame apsilankyti!

             

Skaitytojai mokymo(si) tikslais gali:

·       naudotis bibliotekos fondais: knygomis, vadovėliais, spauda, informaciniais leidiniais, CD, DVD, garso ir vaizdo kasetėmis ir kitais turimais dokumentais;

·       dirbti kompiuteriais ir naudotis internetu;

·       naudotis kompiuterine, technine ir kita programine įranga.

       

 

 


Informacija atnaujinta: 2012-11-14Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla