Renginiai

MOKYKLOS RENGINIAI IR STENDAI/PARODOS

2017 – 2018 M.M.

RENGINIAI

STENDAI/PARODOS

  RUGSĖJIS

1. Mokslo metų pradžios šventė (mokytojos V. Dūdėnienė, V. V. Gediminskienė,

Z. Miškinytė-Mazūrienė).

2. Europos kalbų diena (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

3. „Saugus eismas“ (mokytoja I. Gaidienė).

1. Tarptautinio projekto „Rainbow“ rezultatų (legendų) pristatymas (užsienio kalbų metodikos grupė).

SPALIS

1. Tarptautinė mokytojų diena (mokinių taryba).

2. Renginys Vėlinėms paminėti (mokytojos V. V. Gediminskienė, S. Ramelienė).

3. Halloween (mokytojos Ž. Latyšovič, V. Malkevič).

4. Konstitucijos egzaminas (mokytoja V. Kazlionkaitė).

5. Penktokų krikštynos (mokytojos A. Vaitkūnienė, Z. Miškinytė-Mazūrienė).

6. Mokyklos bibliotekos savaitė (bibliotekos vedėja A. Mačėnienė).

1. Piešinių paroda „Mano mokytojas“ (pradinių klasių mokytojai).

2. Stendas Vėlinėms paminėti (lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupė).

LAPKRITIS

1.     1. Tarptautinė tolerancijos diena (mokinių taryba).

2.     2. Teminė diskoteka (mokinių taryba).

1.   Lietuvos kariuomenės diena

 (mokytojos I. Steponienėnė, A. Šakėnienė).

GRUODIS

1. Karjeros diena (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

2. Adventinių žvakių uždegimas (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

3. Kalėdinė gerumo akcija (mokinių taryba).

4. Žiemos švenčių simbolių prasmės (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

1.Tarptautinė antikorupcijos diena (mokinių taryba).

2. Tarptautinio projekto „Rainbow“ rezultatų pristatymas (užsienio kalbų mokytojų metodikos grupė).

3. Adventinis stendas (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

SAUSIS

1.     Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupė).

 

1.  Karpinių paroda „Žiemos pasaka“

(mokytoja E. Trubilienė).

VASARIS

1. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio  minėjimas

(lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupė).

2.     Teminė diskoteka (mokinių taryba).

3.     „Šoksim, trypsim, žiemą išvarysim“. Užgavėnės (10a klasė, mokytoja

4.     V. V. Gediminskienė).

4. Šimtadienio šventė (9a klasė, mokytoja S. Ramelienė).

1. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis

(lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupė).

KOVAS

1. ST Patrick‘s Day (užsienio kalbų mokytojų metodikos grupė).

2. Vienybės ir darnos pamokos rytojui, skirtos Kovo 11-ajai paminėti (mokytoja V. Kazlionkaitė, lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė).

3. Kaziuko mugė (pradinių klasių mokytojai).

4. Rikiuotės konkursas (mokytojas K. Jatulionis, 5-10 klasių vadovai).

1. Stendas, skirtas Kovo 11-ajai (lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupė).

2. Žemės diena (mokytoja V. Kazlionkaitė).

BALANDIS

1. Saugos diena (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

2. Tiksliųjų dalykų savaitė (mokytoja A. Vaitkūnienė).

3. Akcija „Darom“ (mokytoja A. Vaitkūnienė).

1. „Margučiai“ (mokytojai A. Bauraitė, I. Gaidienė).

2. Pasaulinė vaikiškos knygos diena (bibliotekos vedėja A. Mačėnienė).

GEGUŽĖ

1. Užsienio kalbų savaitė (užsienio kalbų mokytojų metodikos grupė).

2. Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvų klumpes“ (pradinių klasių ir dalykų mokytojai).

3. Gerasis mėnuo (socialinė pedagogė L. Cicėnienė).

4. Šeimos šventė (1–10 klasių mokiniai ir mokytojai).

5. Abėcėlės šventė (mokytojos E. Trubilienė, L. Pranckūnienė).

1.Karpinių paroda skirtas Šeimos dienai (mokytoja

 E. Trubilienė).

2. Europos diena (užsienio kalbų mokytojų metodikos grupė).

BIRŽELIS

1.   Paskutinio skambučio šventė (lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų metodikos grupė).

2.     2. Turizmo diena/naktis mokykloje (5–10 klasių mokiniai ir klasių vadovai).

3.     3. Edukacinės išvykos (klasių vadovai).

4.     4. „Varliukai žiburiukai“ (pradinių klasių mokytojos).

5.     5. Judėk, sveikas būk“ sportinis bėgimas mokyklos bendruomenei (mokytojas

6.     K. Jatulionis, 1–10 klasių vadovai).

1.  Vaikų gynimo diena (mokytoja A. Šakėnienė,

1–10 klasių vadovai).

 


Informacija atnaujinta: 2017-12-06Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla