Mokytojų taryba

 

 • Tamara Alistratova - chemijos mokytoja metodininkė;
 • Vilma Balčiūnienė  - logopedė;
 • Asta Bauraitė - pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Lina Cicėnienė – socialinė pedagogė;
 • Loreta Čižienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Aušra Černienė – specialioji pedagogė;
 • Dalia Česnulevičienė – pradinių klasių mokytoja;
 • Vita Dūdėnienė - muzikos vyresnioji mokytoja;
 • Irena Gaidienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
 • Vilija Violeta Gediminskienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Kęstutis Jatulionis - kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
 • Rimantas Malinauskas - technologijų vyresnysis mokytojas;
 • Zita Miškinytė-Mazūrienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Anastasija Muchajeva - informacinių technologijų, matematikos vyresnioji mokytoja;
 • Dovilė Nikitina – dailės ir technologijų mokytoja;
 • Loreta Norvaišaitė – fizikos vyresnioji mokytoja;
 • Jelena Orlova - rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Laima Pranckūnienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
 • Lilija Ramanauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Skirmantė Ramelienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Ramunė Selickaitė - geografijos vyresnioji mokytoja;
 • Žana Latyšovič - anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
 • Renata Skukauskienė - vokiečių k. vyresnioji mokytoja;
 • Dovilė Šeduikė – matematikos mokytoja;
 • Edita Trubilienė - pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Almutė Vaitkūnienė – biologijos vyresnioji mokytoja, technologijų mokytoja.

Informacija atnaujinta: 2018-10-08Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla