Vadovai

Mokyklos

direktorė

Direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

Padalinio (ūkio)

vadovė

Olga Černis

III vadybinė kategorija

olga.cernis@dkd.lt

Tel.8386 70201

Valė Kazlionkaitė

III vadybinė kategorija

vale.kazlionkaite@dkd.lt

Tel. 8386 73359

Galina Kunej

galina.kunej@dkd.lt

Tel. 8386 71974

 


Informacija atnaujinta: 2017-11-26Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla