Vizija ir misija

Vizija: Mokytis, augti, patirti sėkmę!

Misija:

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą buriant bendruomenės narius mokyklos tikslų įgyvendinimui.

Vertybės:

  • Pilietiškumas ir nacionalinė tapatybė;
  • Kompetencijos;
  • Atsakomybė;
  • Elgesio kultūra;
  • Tradicijos;
  • Lyderystė;
  • Tolerancija;
  • Kūrybiškumas ir saviraiška.

Informacija atnaujinta: 2016-01-12Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla