Apie mus

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS

1996 m. liepos 1 d. Visagino mieste ėmė veikti lietuviška pradinė mokykla, kuri įsikūrė laisvose vaikų lopšelio-darželio patalpose, o mokyklos direktore paskirta Rimutė Karpiejienė. Ugdymo procesą jai padėjo organizuoti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danutė Abramovičienė, Birutė Voroblevienė, Alikas Milko.

1997 metais, išaugus mokinių skaičiui ir mokyklos bendruomenei pageidaujant, pradinė mokykla Visagino miesto tarybos sprendimu buvo reorganizuota į „Žiburio“ pagrindinę mokyklą.

Nuo 2001 m. spalio 17 d. mokykla pradėjo dirbti dviejuose korpusuose.

2001 - 2005 m. mokyklai vadovavo Alikas Milko. Direktoriui talkino pavaduotojos ugdymui  Danutė Abramovičienė, Ona Gutauskaitė, Irma Banevičienė, Loreta Čižienė, Olga Černis.

Direktoriui Alikui Milko vadovaujant mokykla labai pasikeitė: atlikti renovacijos darbai, šiuolaikiškai įrengti kabinetai bei treniruoklių salė, sukurtos gražios rekreacinės erdvės.

2003 metais mokykla išleido pirmąją dešimtokų laidą.

Nuo 2005 m. mokyklai vadovauja direktorė Olga Černis, o ugdomąją mokyklos veiklą koordinuoja pavaduotojos ugdymui Danutė Abramovičienė ir Valė Kazlionkaitė.

 ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla - tarptautinių SOKRATES projektų, Mokyklų tobulinimo, Besimokančių mokyklų tinklų programų dalyvė, o jos ugdytiniai ne tik įvairių respublikinių konkursų nugalėtojai, bet ir sėkmingos profesinės karjeros žmonės: dainininkė Alina Orlova, Visagino savivaldybės teisininkas Deividas Umbrasas, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) sekretoriato Konfliktu prevencijos centro specialistė Austrijoje, Vienoje Skaidrilė Grigaitė.


Informacija atnaujinta: 2012-12-03Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla