Erasmus+ projekte „European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ ugdomos ES vertybės (2018-01-31)

Visagino ,,Žiburio“ pagrindinė mokykla dalyvaudama Erasmus+ projekte „European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ įvairių veiklų metu ugdo Europos Sąjungos vertybes.

Dar spalio mėnesį Bulgarijoje vykusiame susitikime su projekto partneriais buvo nuspręsta, kad kiekviena projekto dalyvė, pasirinkusi 3 ES vertybes, puoselės jas bendruomenėje pritaikydama konkrečius, pasirinktas ES vertybes ugdančius metodus. Mūsų mokykloje vykusių diskusijų metu iš Lisabonos sutarties buvo pasirinktos dvi vertybės – laisvė ir tolerancija, o iš ES pagrindinių teisių chartijos – saviraiškos laisvė. Minėtų vertybių puoselėjimas apima svarbią mokyklos kaip ugdymo institucijos veiklos sritį, todėl buvo integruotas ir į ugdymo procesą, ir į popamokinę veiklą.

            Pirmiausia ugdyta saviraiškos laisvė. Spalio mėnesio pabaigoje mokyklos bendruomenė rinkosi į Vėlinių paminėjimą miesto bažnyčioje. Čia 9–10 kl. mokiniai pristatė meninę kompoziciją, o gruodžio mėnesį organizuotoje kalėdinėje popietėje 5–10 kl. mokiniai atskleidė savo meninius gebėjimus parengtuose pasirodymuose.

            Daug dėmesio skirta tolerancijos ugdymui. Daugiausia veiklų buvo skirta lapkričio 16-ajai – Tolerancijos dienai – paminėti. Visa mokykla įsijungė į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti organizuotą respublikinę akciją ir atliko kūrybinius darbus, kurių simboliu tapo rankos, išreiškiančios pasaulio kūrimo idėją. Mokyklos pradinukai žiūrėjo H. K. Anderseno pasaką ,,Bjaurusis ančiukas“ ir diskutavo apie kitokius žmones šalia mūsų bei būtinybę juos priimti. Vyresnių klasių mokiniai etikos pamokų metu analizavo tekstą ,,Dubenėlis sriubos“ ir išsakė požiūrį apie išankstinį nusistatymą prieš žmogų ar tam tikrą žmonių grupę, o 9–10 kl. mokiniai pilietiškumo ugdymo pamokų metu išbandė ugdymo metodą ,,Etiketės“, kurio metu turėjo galimybę pajusti, ką išgyvena diskriminuojami įvairių grupių ir subkultūrų žmonės. Savo išgyvenimais mokiniai pasidalino bendroje diskusijoje. Diskusijos tęsiniu tapo metodas ,,Komplimentai“, kurio metu ugdoma tolerancija ir pasitikėjimas savimi. Tolerancija ugdyta ir sausio mėnesį vykusioje išvykoje į Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje esantį Tolerancijos centrą. Čia 6–8 kl. mokiniai dalyvavo edukacinėse veiklose, plačiau susipažino su tragišku žydų, tuometinių Lietuvos piliečių, likimu Antrojo pasaulinio karo metais bei jų turtingu kultūriniu palikimu Lietuvoje.

            Trečioji pasirinkta vertybė – laisvė – buvo ugdoma respublikinio projekto ,,Pažink valstybę“ metu. Šiame projekte dalyvavo 9 kl. mokiniai, kurie spalio–lapkričio mėnesį analizavo teisingumo sritį, domėjosi jaunimo nusikalstamumo problema mieste, bandė ją spręsti,  organizavo prevencines veiklas pradinukams, lankėsi Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei Lietuvos kriminalinės policijos biure. Diskusijų, pokalbių, susitikimų bei ekskursijų metu prieita prie išvados, kad žmogaus laisvei būtina ne tik laisva šalis, bet ir jo asmeninė laisvė nuo įvairių priklausomybių. Tik turint jas abi gali skleistis asmenybė. Ir šiais metais mūsų mokyklos 5–10 kl. mokiniai dalyvavo jau tradiciniu tapusiame Konstitucijos egzamine, plačiau susipažino su Konstitucija kaip svarbiausiu kiekvieno Lietuvos piliečio laisves ir teises nusakančiu dokumentu. Malonu, jog vienas žiburietis – 9a kl. mokinys Liutauras Mazūra – tapo Konstitucijos egzamino nugalėtoju ir buvo apdovanotas LR Prezidentės. Be abejo, mokykloje paminėta ir Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Šios atmintinos dienos proga buvo vykdoma akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 12 d. 8.00 val. visi mokyklos langai sužibo nuo žvakučių, liudijančių, jog mes nepamirštame savo Laisvės gynėjų, o mokyklos jaunieji šauliai visiems mokiniams įsegė neužmirštuolę – mūsų atminties ir apgintos laisvės simbolį. Tą dieną vykusių veiklų metu 5–10 kl. mokiniai žiūrėjo 1991 m. Sausio 13-osios dokumentiką, 1–4 kl. mokiniai kartu su mokytojomis aptarė skaidres, kuriose mažiesiems suprantama forma buvo pateikta Sausio 13-osios istorija, o mokyklos fojė buvo papuošta iš neužmirštuolių sudėliotu žodžiu LAISVĖ. Žinoma, artėjant atkurtos Lietuvos 100-mečiui numatoma organizuoti dar ne vieną renginį, skatinantį prisiminti, jog laisvė – pamatinė tautos ir žmogaus vertybė.

            Kitos Erasmus+ projekto „European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ veiklos numatytos vasario–kovo mėnesį vyksiančiame projekto susitikime Slovakijoje.

Priedai:

Atgal...Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras

© 2018 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla